Stilte-oefening

Als we problemen en klachten ervaren, vergeten we vaak dat de basis onder al onze ervaringen liefde is. Belemmeringen op spiritueel, emotioneel, mentaal of lichamelijk gebied verhinderen ons die liefde te ervaren. Stilte kan dat veranderen. In de stilte kun je opnieuw contact maken met die diepste laag van bestaan. 

Verbeteren van lichamelijk, geestelijk of emotioneel welzijn kunnen we het snelste bereiken door stil te zijn bij wat er is. Aandacht voor wat er te voelen is, brengt een proces van verandering op gang. Vaak leveren 1 of 2 sessies al direct in het dagelijks leven waarneembare resultaten op. 

Een stilte-oefening begint met een kort voorgesprek om vast te stellen aan welk onderwerp door jou wordt gewerkt. Daarna wordt een meditatieve stilte opgebouwd. Een korte nabespreking sluit de sessie af. De duur van de sessie varieert van een half uur tot een uur. 

Deze aanpak kan worden gecombineerd met een Onenessblessing (zegen voor eenheid).

Onenessblessing

Onenessblessing of deeksha is een krachtige energiestroom die via handoplegging op je kruin wordt doorgegeven. De oneness-energie ondersteunt je in je bewustwordingsproces. Je kunt daardoor kontakt maken met je diepste kern. Wanneer je deeksha wilt ontvangen, mag je me dat vragen.

Kijk voor meer achtergrondinformatie bij onenessnederland.nl.


Steenwijk (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)

Prinses Irenestraat 32
8331 ER Steenwijk

Mijn identificatienummers voor
alle zorgverzekeraars in Nederland

AGB    : 090030583
NBVH  : 03064
RBCZ  : 403190R
KvK     : 51828448